(Ljubljana, 12. november 2019) Agencija za varnost prometa je v Ljubljani organizirala Dan nevladnih organizacij za večjo prometno varnost, na katerem je imela uvodni nagovor Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije. Strokovne prispevke so imeli poleg strokovnjakov Agencije za varnost prometa tudi predstavniki Centra nevladnih organizacij Slovenije, Zavoda Vozim, Zavoda Varna pot, Slovenske Karitas, Zveze ZŠAM Slovenije, DrogArta in Moto kluba Rak. Posvet je moderirala dr. Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Vesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa, je zbranim udeležencem iz vse Slovenije uvodoma predstavila retrospektivo letošnjega leta. »Celovit pristop na regionalni in nacionalni ravni je pomenil korenit korak naprej, skupaj smo zajezili negativne trende prometnih nesreč, od 1. julija do konca oktobra letos pa je bilo število smrtnih žrtev najnižje v zgodovini Slovenije.

V nadaljevanju je v. d. direktorice Vesna Marinko izpostavila, da si »želimo, da tak dan postane tradicionalen, da skupaj poiščemo poti in načine za nadaljnje sodelovanje. Zahvaljujem se vsem, ki nam stojite ob strani in svoje naloge izvajate strokovno in predano, kontinuirano in odgovorno.« Le s sodelovanjem in skupnimi napori bomo lahko dosegli še boljšo prometno varnost, ki gre v smeri uresničevanja Vizije nič, je uvodne besede zaključila Vesna Marinko, ki je nadaljevala s predstavitvijo konkretnih terenskih akcij, izpeljanih dogodkov in pregledom aktivnosti Agencije od letošnjega poletja dalje. Spregovorila je tudi o statističnih podatkih, ki so bili zabeleženi za Slovenijo v primerjavi z državami Evropske unije in povedala, da je bilo v zadnjem desetletju zaznati ogromen napredek, kar priznava tudi Evropska komisija. Med statističnimi regijami negativno izstopajo Jugovzhodna, Goriška in Primorsko-notranjska regija, kljulčni vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom pa neprilagojena hitrost, alkohol, nepravilna stran/smer vožnje, pa tudi raba mobilnega telefona, ki sicer ne šteje med vzroke, a se Agencija zaveda, da povzroča korenito motnjo pozornosti, na kar opozarja vse leto. V. d. direktorice je predstavila tudi ključne elemente in aktivnosti akcij Varno v poletje in Varno v šolo, udeleženci pa so si ogledali še videomateriale s terena, ki so bili narejeni za obe akciji ter poslanico najvišjih predstavnikov države pred prvim šolskim dnem. Drugi del predstavitve je bil namenjen podatkom o aktivnostih za večjo varnost tujih voznikov na slovenskih cestah, sestankih z nadzornimi organi za večjo varnost v cestnem prometu, postavitvi policijskih maket v Posočju, povečanem obsegu nadzorov v šolah vožnje, razdeljevanjem prikazovalnikov hitrosti Vi vozite v desetmesečni brezplačni najem občinam, akciji ozaveščanja o pravilni vožnji po avtocestah Vozi desno, prehitevaj levo, pri tem pa so si udeleženci ogledali dva preventivna filma, ki govorita o vožnji po avtocestah ter o nastanku fantomskih zastojev, opozarjata pa na nujnost ustvarjanja reševalnega pasu ob vsakem zastoju.

Dr. Mateja Markl, vodja Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je spregovorila o sodelovanju s predstavniki nevladnih organizacij (NVO), s člani in prostovoljci. Tradicionalno dobro sodelovanje poteka že vrsto let, cilj pa je še dodatno izboljšanje projektov, evalvacija izvedenih projektov ter doseganje ciljev in ciljnih skupin, ki so najbolj izpostavljene. »Ključni stebri preventive, ki jih želimo okrepiti, so občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, izvajanje prometne vzgoje v sodelovanju s šolami in nevladne organizacije. Naš osnovni cilj je preplet aktivnosti in sodelovanja med deležniki, ki so aktivni na teh segmentih, saj to daje največje rezultate. Vloga NVO je v podpori nacionalnim preventivnim akcijam in aktivno vključevanje v izvajanje projektov. To pa pomeni večjo angažiranost, pripadnost, inovativnost, fleksibilnost, izkušnje s terena, bolj neposreden in oseben način sporočanja, povezovanje in mreženje,« je izpostavila dr. Markl. Vloga Agencije do NVO pa je povezovanje akterjev na nacionalni in regionalni ravni, sofinanciranje projektov, strokovna podpora in nasveti, zagotavljanje preventivnih gradiv, izvajanje izobraževanj in usposabljanj ter skupno izvajanje preventivnih dogodkov in promocija prometne varnosti. V teku je tudi prenova portala SPV, v katerega želi Agencija povezati tudi NVO in bo v prenovljeni podobi zaživel v prihodnjem letu. Dr. Markl je spregovorila tudi o novostih na področju sofinanciranja projektov: »Aktualna razmišljanja gredo v smer dveletnih javnih pozivih za sofinanciranje, z vidika večje stabilnosti v izvajanju programov, delitve na večje in manjše projekte, poudarek je na izpostavljenih temah, problematiki in pokritosti, ter na dveh modulih – sofinanciranju projektov NVO in sofinanciranju konkretnih aktivnosti Agencije

Jure Smolič iz Sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, je predstavil konkretne operativne aktivnosti, vezane na javne pozive za NVO. V letu 2019 je Agencija objavila tri javne pozive za sofinanciranje, ki so sledili nacionalnim preventivnim akcijam in ključnim izzivom s področja prometne varnosti, kar je zagotovilo dobro pokritost in odzivnost po vsej Sloveniji. Spregovoril je tudi o prednostnih področjih za leto 2020 ter o zaključnih poročilih za zaključene projekte v letu 2019.

Na veliki javnih poziv se je prijavilo 14 NVO, 27 projektov, namenjenih je bilo več kot 117.000 eur sredstev, na mali javni poziv pa 16 NVO, 30 projektov in odobrenih 26.400 eur sredstev. Pri psihosocialni podpori žrtvam sta bila prijavljena dva projekta in odobrena sredstva v višini 13.400 eur. Jure Smolič je v zaključku spregovoril tudi o najpogostejših pomanjkljivostih zaključnih poročil.

Drugi del posveta je bil namenjen predstavitvi s srani NVO, uvodoma je tako Matej Verbajs iz Centra nevladnih organizacij Slovenijepredstavil zakonodajo na področju NVO, Tjaša Turnšek in Nino Batagelj iz Zavoda Vozim sta spregovorila o projektu Heroji furajo v pižamah, Robert Štaba iz Zavoda Varna pot pa o projektu Čista nula, čista vest. Slovenska Karitas je predstavila tradicionalno akcijo 40 dni brez alkohola, Zveza ZŠAM Slovenije pa Začetek šole, varnost otrok in mladih. Praktične predstavitve so zaključili predstavniki DrogArta z akcijo Čekiraj promet, ne telefona in Moto kluba Rak iz Rake z akcijo Vozi varno in odgovorno.

Ob zaključku posveta je potekala tudi široko zastavljena diskusija z vprašanji udeležencev, v kateri je bila izmenjana vrsta bogatih izkušenj in iniciativ, ki lahko dolgoročno pomembno doprinesejo k večji prometni varnosti.