Dne 23. 1. 2020 so predstavniki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa v Ljubljani pripravili usposabljanje za izvajanje programov prometne vzgoje (projekt Pasavček) za strokovne delavce šol in vrtcev. Udeležilo se ga je skoraj 100 učiteljev in vzgojiteljev. Projekt Pasavček v tem šolskem letu izvaja rekordno število skupin, saj je vključenih kar 1140 skupin iz različnih koncev Slovenije.

Z usposabljanjem za izvajanje programov prometne vzgoje (projekt Pasavček), omogočamo vzgojiteljem in učiteljem pridobivanje znanja in kompetenc za uspešno izvajanje projekta Pasavček, vsebine s področja varnosti v prometu s poudarkom na varnosti otrok ter praktično delavnico pravilne uporabe varnostnega pasu in otroških sedežev za otroke do višine 150 cm. V okviru projekta Pasavček bodo učitelji in vzgojitelji s svojim znanjem in aktivnostmi prispevali k spodbujanju prometne varnosti pri najmlajših otrocih v vrtcih in šolah, njihovih starših in širši lokalni skupnosti.