Lea Lidija Gabrijelčič, Janko Mencinger in Stjepan Mišković so v novogoriški mestni občini letošnji dobitniki zlatega znaka Javne agencije RS za varnost prometa. Za njihova dolgoletna prizadevanja na področju preventive, izobraževanja in varnosti v prometu sta jim zlati znak in diplome na današnji krajši slovesnosti na mestni občini podelila predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica Bojan Bizjak in župan dr. Klemen Miklavič. 

 

Javna agencija RS za varnost prometa podeljuje priznanja posameznikom za izjemne dosežke za deset in več let uspešnega dela na področju razvijanja preventivnega in pedagoškega dela, za dolgoletno uspešno delo v organizacijah, ki vodijo delo, spodbujajo akcije ali sodelujejo na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu ter za vzorno vedenje v prometu. Poleg zlatega znaka podeljuje tudi srebrni in bronasti znak, a vsi letošnji nagrajenci so si zaradi izjemnih zaslug na področju varnosti v prometu prislužili zlati znak.  

 

Lea Lidija Gabrijelčič je upokojena učiteljica OŠ Frana Erjavca, ki je v sklopu tehničnega pouka poučevala prometno varnost in vzgojo v cestnem prometu. Organizirala in vodila je prometni krožek, v okviru katerega se je z učenci redno udeleževala tekmovanj na temo varnosti v prometu. Njeni učenci so bili zelo uspešni tudi na evropskih tekmovanjih. V svojih 30-ih letih aktivnega dela je zelo veliko doprinesla k znanju in usposobljenosti otrok na prometnem področju. 

 

Janko Mencinger je vodja oddelka za splošne policijske naloge v Sektorju uniformirane policije na Policijski upravi v Novi Gorici. Od leta 2007 je odgovoren za področje policijskega dela v skupnosti in preventivo. Organiziral in vodil je številne projekte na področju varnosti v cestnem prometu, kot so: Alkohol ubija največkrat nedolžne, Likovni natečaj Varna pot v šolo in domov, Hitrost in posledice v prometnih nesrečah ipd. Je tudi pobudnik številnih projektov za skupine z različnimi oviranostmi.  

 

Stjepan Mišković je bil od 2006 do 2019 predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica, kjer je vodil in koordiniral številne preventivne dejavnosti na področju prometa v mestni občini. Sodeloval je pri izdelavi varnih šolskih poti ter pri spremembah in dopolnitvah prometne signalizacije na občinskih in državnih cestah z vidika boljše varnosti, predvsem s poudarkom na pešcih in kolesarjih. 

 

Župan dr. Klemen Miklavič se je ob tej priložnosti zahvalil vsem nagrajencem za njihov trud in še posebej Stjepanu Miškoviću za njegovo trinajstletno vodenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine ter za njegov prispevek k prometni varnosti v občini. Vsem trem nagrajencem je skupaj s podžupanom Simonom Rosičem zaželel, da tudi v bodoče nadaljujejo s tem poslanstvom in predvsem znanje prenašajo na mlade rodove, kajti, kot je poudarila Lea Lidija Gabrijelčič, se vzgoja voznika začne že v vrtcu. 

 

 Od leve proti desni: Stjepan Mišković, župan dr. Klemen Miklavič, Lea Lidija Gabrijelčič, Bojan Bizjak, Janko Mencinger  

 

 Podelitev priznanja Stjepanu Miškoviću

 

 PriznanjeAVP 23 1 2020 fMatejaPelikan 1323     PriznanjeAVP 23 1 2020 fMatejaPelikan 1317

 

 

PriznanjeAVP 23 1 2020 fMatejaPelikan 1297     PriznanjeAVP 23 1 2020 fMatejaPelikan 1293