Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2018

Grabljevec Ciril
FRANC TKAVC
Magda Bogataj
Osnovna šola Olge Meglič Ptuj
VOLMAJER MIROSLAV
Pivk Franc
HORVAT BRANKO
Marija TAŠIČ
Otokar VAČOVNIK
VRTEC IVANČNA GORICA
Jožef Pečečnik
Občina Rogaška Slatina
Peter Užmah, Policijska postaja Šentjur pri Celju
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
Zajc Ciril
Juhart Jože
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
Predovnik Bojan

2017

Policijaka postaja Tolmin
Anamarija Rot
Osnovna šola Vuzenica
PREDNOST D.O.O.
ZŠAM Vrhnika
Lidija Kunčnik
Ivan Planinc