Dostopno


PREJEMNIKI PRIZNANJ - Svečana listina

2018

VRTEC IVANČNA GORICA
Pivk Franc
HORVAT BRANKO
Marija TAŠIČ
Otokar VAČOVNIK
Peter Užmah, Policijska postaja Šentjur pri Celju
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA
Jožef Pečečnik
Občina Rogaška Slatina
Predovnik Bojan
Zajc Ciril
Juhart Jože
OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO
VOLMAJER MIROSLAV
Grabljevec Ciril
FRANC TKAVC
Magda Bogataj
Osnovna šola Olge Meglič Ptuj

2017

Miroslav Frelih
Prometna šola Maribor
Dušan Strnad
Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri
Bojan Triglav
Anamarija Rot
Osnovna šola Vuzenica