Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletne strani PORTALSPV.AVP-RS.SI. Skrbnik spletne strani je Javna agencija RS za varnost prometa.

Uporabo spletne strani želimo približati najširšemu krogu uporabnikom, zato jo oblikujemo tako, da je prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z motnjami razumevanja.

Stopnja skladnosti

Spletna stran PORTALSPV.AVP-RS.SI je usklajena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja. Spletne strani so pripravljene v skladu z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin in ustrezajo standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.1. Skladnost ustreza stopnji AA.

Kjer je mogoče, so obrazci (vloge) izdelani v polni elektronski obliki. Obrazci, ki niso v elektronski obliki, so praviloma narejeni v formatu Adobe pdf za izpolnjevanje in formatu Word.

 

Nabor storitev za dostopnost

Spletno mesto vam omogoča:

  • izbiro barvne sheme,
  • izbiro pisave (uporabnikom z disleksijo je na voljo možnost preklopa med različnima pisavama),
  • izbiro velikosti pisave,
  • prikaz položaja, kje na spletišču se trenutno nahajamo (drobtinice),
  • informacije v znakovnem jeziku.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Javne agencije RS za varnost prometa, lahko zavezanci dobijo na:

  1. telefonski številki 01 478 89 50,
  2. na elektronskem naslovu gp.avp@avp-rs.si

Povratne in kontaktne informacije

Če nam želite sporočiti karkoli v zvezi s prilagoditvijo spletne strani PORTALSPV.AVP-RS.SI za osebe s posebnimi potrebami, nas lahko o tem obvestite na naslov gp.avp@avp-rs.si ali po telefonu 01 478 89 50 v času uradnih ur.

Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Datum priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 15. aprila 2021.

Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja.

Izjava je bila nazadnje pregledana 15. aprila 2021.